Varför det inte räcker att bara "gå till källan" och hur din trovärdighet påverkas

Sanningen bakom informationen

Varför är det viktigare för oss "regular Joes" att vara bra på källkritik och behålla vår trovärdighet? Att bara "gå till källan" räcker inte alltid. Här är en superkort crash course i att vara en del av lösningen istället för en del av problemet.

Att vara källkritisk är en viktig del av dagens samhälle där informationen flödar fritt och snabbt. Men vad innebär egentligen källkritik och hur kan man vara säker på att den information som man får är korrekt och tillförlitlig?

Många tror att källkritik bara handlar om att "gå till källan" - det vill säga att hitta den ursprungliga artikeln eller bilden som har delats och se om den är pålitlig. Men det är faktiskt inte så enkelt. Att vara källkritisk handlar om mycket mer än så. Det handlar om att förstå varför informationen delas, när den skapades, orsakerna och samband till omständigheterna då informationen eller bilden skapades.

Att bara "gå till källan" är inte alltid tillräckligt eftersom källan i sig själv kan vara missvisande eller felaktig. Dessutom kan informationen tas ur sitt sammanhang och tillskrivas nya betydelser av människor som vill att det ska se ut på ett visst sätt eller av människor som styrs av känslor och är ständigt redo att attackera eller förfäras.

Det är därför viktigt att inte bara titta på källan, utan också att förstå sammanhanget kring informationen. Vad är syftet med att dela denna information? Vilka är motivet bakom det? Vilka är de faktiska omständigheterna kring händelsen som rapporteras? Har omständigheterna förändrats med tid? Har skribenten i artikeln, personen på bilden, organisationen eller händelsen man pratat om förändrats sedan objektet skapades? Människor är föränderliga, alltså betyder det att någonting som skrevs eller delades för ett par veckor, månader eller år sedan kan ha förändrats i sin grund, vilket gör att det som du vill dela just nu har en helt annan betydelse än den du vill tillskriva den. Ta reda på hela bilden, historia, nutid och framtid.

När man kommer till källan är det lika viktigt att inte ta den för sanningen utan att ifrågasätta den. Man måste lägga till sammanhang för att förstå informationen på ett mer komplett sätt. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att bara för att man har fått ny information presenterad för sig, behöver man inte bilda en åsikt baserad på den informationen. Det är alltid bättre att hålla sig neutral och inte låta känslor styra ens bedömning.

"You're not entitled to your opinion, you're entitled to your informed opinion"
- Harlan Ellison

Det finns två sätt att jobba med källkritik på: antingen leta efter bevis på att det man tycker och tror är sanning eller följa informationen och ändra ens syn på saker och ting baserat på var informationen leder en. Det andra sättet leder oftast till sanningen.

För att vara källkritisk bör man alltid ha ett öppet sinne och vara redo att ifrågasätta allt material som man får. Man bör aldrig dyka upp med bara en bild, en artikel eller ett påstående. Istället bör man samla bevis som i en film, och övertyga juryn om att det man säger är sant.

Så, för att sammanfatta: att vara källkritisk handlar om att inte bara titta på källan och börja "rasa", utan också att förstå sammanhanget kring informationen, det kan förändra precis allting. Det handlar om att ifrågasätta all information och inte låta känslor styra ens bedömning. Genom att vara källkritisk kan man vara en del av lösningen istället för en del av problemet genom att sprida felaktig eller missvisande information. Det är viktigt att vara medveten om att information kan vara vinklad eller ensidig, och att man måste ta hänsyn till olika perspektiv och källor för att få en mer nyanserad bild av verkligheten.

Tänk på att bara för att någon har delat någonting betyder det inte att de har tolkat det rätt, fått rätt information eller har gjort granskningen som krävs. Även om det är någon du litar på så kan det vara så att de själva har missat någonting. Oftast vill folk inte dela desinformation, det händer oftast på grund av att man inte lägger den tiden och engagemanget som det faktiskt krävs för att få fram rätt information.

Att vara källkritisk är särskilt viktigt i dagens samhälle där desinformation och "fake news" sprids lätt och snabbt på sociala medier och andra plattformar. Genom att använda källkritiska metoder kan man bidra till att skapa en mer informerad och ansvarsfull kultur där fakta och sanning värderas högt.

Det är viktigt att betona att källkritik inte är något som bara är relevant för journalister eller forskare, det är precis lika viktigt för oss vanliga människor som delar på sociala medier. Vi påverkar varandra hela tiden. Riktig research är något som alla kan och bör göra i sin vardag för att undvika att sprida felaktig information eller dra förhastade slutsatser. Genom att vara källkritisk kan man bidra till en mer upplyst och ansvarsfull diskussion och debatt. 

Varför är det extra viktigt för oss "vanliga människor"? Därför att vi som vet hur journalistiken idag ser ut och att massmedia ägs av några få aktörer, vi måste göra bättre för att inte vara den ena eller andra sidan. När vi inte litar på dessa kanaler måste vi se till att vara bättre.

5 snabba, lite djupare tips för att testa informationen

  1. Triangulering: Detta innebär att du söker efter information från flera olika källor och jämför dem för att se om de är överensstämmande eller inte. Ju fler källor som bekräftar samma sak, desto mer tillförlitlig är informationen.
  2. Kontextualisering: Att förstå den historiska, kulturella och sociala kontexten kring en källa kan hjälpa dig att bedöma dess tillförlitlighet. Det är viktigt att veta när källan skapades, vilket syfte den hade och vem som skapade den.
  3. Faktakontroll: Att faktakontrollera information är en viktig teknik för källkritik. Det finns flera faktakontrollverktyg och webbplatser tillgängliga, som kan hjälpa dig att verifiera om informationen du hittat är korrekt. Det finns vissa som anses korrekta av mainstream media, kolla både dessa och de alternativa för att kunna jämföra rättvist. Om du använder dig av factchecking-sajter, källgranska även dessa! Vilka finansiärer de har berättar en hel del om det narrativ och agenda de kan ha.
  4. Källkritiska verktyg: Det finns flera onlineverktyg som kan hjälpa dig att bedöma en källas tillförlitlighet, som exempelvis "The CRAAP Test" och "SIFT-metoden" (se längre ner)
  5. En femte teknik för att stresstesta sin källkritik är att kolla om liknande situationer har hänt och vad dessa har resulterat i. Har den här informationen delats på samma sätt som en del av en agenda tidigare? Av vem? Kolla bakgrunden så som hur det delas, vad resultatet blev och ifall det kommer från samma personer eller källor.

CRAAP

Craap står för Currency, Relevance, Authority, Accuracy och Purpose.

CRAAP

SIFT

SIFT står för Stop, Investigate, Find better coverage, Trace claims.

SIFT

Guilt by association

Guilt by association handlar om att dra slutsatser om någon eller något baserat på vilka personer eller grupper de är associerade med. Det kan vara frestande att anta att någon delar samma värderingar som en grupp de tillhör, men det är en farlig väg att gå när det kommer till källkritik och händer hela tiden.

Till exempel, om någon delar en artikel från en alternativ tidning, så räknas de som rasist direkt på grund av någonting som denna tidning tidigare har skrivit eller på grund av en skribent på denna tidning. Ett annat exempel: om du ser en person som bär en tröja med en viss logotyp, och du vet att den logotypen associeras med en viss politisk rörelse som du inte gillar, kan det vara lätt att dra slutsatsen att personen delar samma politiska åsikter som rörelsen. Det kan vara sant, men det kan också vara falskt. Det kan finnas hundratals anledningar till att denna person bär denna tröja just denna dag.
Kanske personen bara gillar tröjans design eller har fått den som en present. Att dra förhastade slutsatser kan leda till att man missar viktig information eller att man sprider felaktiga rykten och påståenden.

Därför är det viktigt att vara medveten om att guilt by association kan vara en fälla när man bedömer källor och information. Det är alltid bäst att fokusera på faktiska bevis och att undvika att dra förhastade slutsatser baserat på associationer. Associationer kan vara av betydelse, men de kan också vara fullkomligt meningslösa och grundlösa. Det kan handla om allt från att någon befinner sig på samma foto som en annan person till att kopplas ihop med ett speciellt parti, grupp eller liknande. 

Frågor öppnar, svar begränsar

I min bok "Handbok för Uppvaknande" skriver jag om en del i uppvaknandet där man genomgår en överväldigande fas där man "drunknar" i ny information och hur man navigerar i detta genom att lära sig att ställa frågor istället för att bestämma sig för svar.

Att ställa frågor är en grundläggande del av kommunikation. Vi gör det dagligen utan att ens tänka på det - vi frågar om vägbeskrivningar, matrekommendationer och vad som ska göras på helgen. Men vad händer när det gäller mer komplexa frågor, till exempel när vi försöker förstå en komplicerad situation eller debatterar en kontroversiell fråga? Oftast ställer vi inte frågor på rätt sätt i dessa situationer, här styrs vi oftare av känslor och bestämmer oss snabbt för vad vi ska tycka och vilket läger vi ska tillhöra.

Det är då det kan vara till hjälp att tänka på uttrycket "frågor öppnar, svar begränsar". Det betyder att när vi ställer öppna frågor, såsom "Vad tycker du om det här?" eller "Kan du berätta mer om det?", så ger vi utrymme för en bredare diskussion och flera perspektiv att komma fram. Dessa frågor öppnar upp för nya möjligheter och tankar som kanske inte hade dykt upp annars.

Å andra sidan kan att ge svar begränsa diskussionen till en specifik riktning. Svar kan begränsa oss till att tänka på bara en lösning eller ett visst perspektiv, vilket kan leda till att vi går miste om andra möjligheter. Svar kan också leda till att en diskussion avbryts eller blir polariserad, särskilt om människor har starka åsikter som inte kan förändras. När man har fått ett svar brukar man ofta sluta ställa frågor, det gör att man har bestämt resultatet redan.

Att tänka på detta kan hjälpa oss att bli mer medvetna om hur vi kommunicerar och hur vi kan maximera möjligheterna till en fruktbar diskussion. Att ställa öppna frågor kan också hjälpa oss att förstå andras perspektiv och till och med utveckla vår egen syn på saken.

You must always be willing to consider evidence that contradicts your beliefs, and admit the possibility that you're wrong. Intelligence isn't knowing everything, it's the ability to challenge everything you know
- Okänd

Så nästa gång du hamnar i en debatt eller försöker lösa en komplex situation, tänk på att ställa öppna frågor. De kan leda till en djupare förståelse och fler möjligheter än om du bara ger svar.

Du kan skaffa boken i länken ovan i vilket format du än önskar.

Tills vi ses igen, stay classy,

.A

 

Att missa målet i jakten på kristallprydda healers

24 January 2024

Efter att ha sett 'Kalla Fakta – Lockad till självmord' kan jag inte låta bli att ifrågasätta era prioriteringar inom journalistiken. Jag respekterar behovet av att granska alla aspekter av samhället, men det är svårt att förstå varför ni väljer att fokusera på självmordsrisken bland New Age-anhängare när det finns mer brännande och statistiskt sett allvarligare ämnen att ta upp. Låt mig berätta om det område där självmord sker i allra högsta grad: våldtäkt på barn. 

Hemförlossning och kampen om kontroll

16 July 2023

Skribenten har en sorts giftig mundiarré som struntar i all form av vetenskap och evidens. Och det är inte det värsta, hon gör till och med ett försök att tala för barnmorskor, stort misstag. Texten är full av "duktighets-hets". Man kan nästan tro att hon försöker vinna något sorts godhetspris. Ett pris får hon av mig åtminstone "Årets Mundiarré", grattis.

RFSUs "svar" på kritiken

29 April 2023

Efter att min text om RFSUs bok "Snippor och snoppar" har delats hundratals gånger och många andra har lyft problemet med boken så har RFSU fått mail och samtal från föräldrar som vill ha svar. "Delas denna bok ut på våra barns förskolor?" Det här är problemet med RFSUs "svar."