Gråta-ut-metoden: En Farlig Väg till Personlighetsstörningar hos Barn

Idag avslutar vi "gråta ut-metoden" en gång för alla

Gråta-ut-metoden är precis som det låter, en metod där föräldrar låter sin bebis gråta för att lära dem att somna själva. Många böcker har skrivits om detta ämne och föräldrar har tyvärr låtit sig luras, och ännu värre, mödrar har klippt bandet till sin modersinstinkt för att "göra rätt", för att "lyssna på experterna". Vad de inte vet är att de kan ha rubbat sina barns utveckling och skapat ett liv av personlighetsstörningar.

Enligt forskare kan denna metod leda till allvarliga långsiktiga skador på barnens emotionella och neurologiska utveckling. Forskning pekar på en koppling mellan gråta-ut-metoden och utvecklingen av borderline personlighetsstörning (BPD) och narcissistisk personlighetsstörning (NPD).

Idag avslutar vi "gråta ut-metoden" en gång för alla

"Gråta-ut-metoden" kan leda till allvarliga långsiktiga skador på barnens emotionella och neurologiska utveckling. Ny forskning pekar på en koppling mellan denna metod och utvecklingen av borderline personlighetsstörning (BPD) och narcissistisk personlighetsstörning (NPD).

Grunden för NPD och BPD

Enligt forskare kan gråta-ut-metoden skapa en grund för personlighetsstörningar som BPD och NPD. Bebisar behöver konstant närhet till sina föräldrar och deras gråt är till för att få mammas och pappas uppmärksamhet. När bebisen gråter och föräldrarna inte kommer, lär de sig att stänga av sina känslor. Efter en tid förstår de att ingen kommer när de ropar och gråter. Bebisens största trygghet försvinner. Denna plågsamma process kan leda till en misstro mot relationer, en känsla av inre tomhet och ett behov av att kontrollera. Dessa är några av de egenskaper som ses hos individer med dessa personlighetsstörningar.

Neurologisk Påverkan

Forskning visar att höga stressnivåer hos spädbarn, mätt genom förhöjda kortisolnivåer, kan skada hjärnans utveckling. Darcia Narvaez vid University of Notre Dame har funnit att stress kan leda till att hjärnceller dör, vilket har långvariga konsekvenser för barnets förmåga att hantera stress. Detta ökar risken för att utveckla ADHD och svårigheter med sociala interaktioner senare i livet. Enligt en artikel i Psychology Today leder denna metod till störd stressreaktivitet i både hjärnan och kroppen, vilket påverkar barnets förmåga att reglera känslor och bygga tillit. När ett litet barn gråter utan att få tröst eller uppmärksamhet kan de utveckla en misstro mot alla omkring sig. Konsekvenserna av detta är emotionell instabilitet och låg självkänsla, vilket kan leda till borderline personlighetsstörning.

Anknytningsteorin

Erik Erikson och andra anknytningsforskare har visat hur viktiga de första åren i livet är för att bygga en känsla av tillit. När barns behov ständigt ignoreras, kan det leda till svårigheter att skapa sunda relationer och en känsla av inre tomhet. Detta är något som ofta upplevs av personer med personlighetsstörningar som narcissism och borderline.

Samsovning ger trygga barn

Samsovning är en metod som kan erbjuda trygghet och välmående för barn. När barn och föräldrar sover tillsammans, synkroniseras deras sömncykler, vilket leder till mer sammanhängande och kvalitativ sömn för båda parter. När barn sover nära sina föräldrar minskar deras stressnivåer och deras känsla av trygghet ökar. Forskning har visat att samsovning kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS), särskilt när det görs på ett säkert sätt.

Starkare Anknytning

Nära fysisk kontakt under natten förstärker bandet mellan föräldrar och barn genom att bygga en starkare emotionell anknytning, vilket är avgörande för barnets känslomässiga utveckling och självkänsla. Samsovning underlättar också nattamning, vilket kan leda till längre amningsperioder. Amning under natten är enklare när barnet är nära, vilket minskar avbrott och stress för både barnet och mamman. De flesta hinder för amning har naturliga och bra lösningar som inte alltid lärs ut inom skolvården.

Säker Samsovning

För att säkerställa att samsovning är säker bör vissa riktlinjer följas, såsom att undvika mjuka madrasser, hålla sovytan fri från lösa föremål och undvika samsovning om föräldern är påverkad av alkohol eller andra substanser som kan minska uppmärksamheten.

Forskningen: En Varning från Experter

Darcia Narvaez, University of Notre Dame

En av de mest framstående rösterna mot gråta-ut-metoden är Darcia Narvaez, professor vid University of Notre Dame. I hennes artiklar i Psychology Today argumenterar hon för att höga stressnivåer hos spädbarn, som mäts genom förhöjda kortisolnivåer, kan leda till att hjärnceller dör och därmed skada hjärnans utveckling. Detta kan ha långvariga konsekvenser för barnets förmåga att hantera stress och sociala interaktioner​ (Psychology Today)​.

Patrice Marie Miller och Michael Lamport Commons, Harvard Medical School

Forskare vid Harvard Medical School, inklusive Patrice Marie Miller och Michael Lamport Commons, har utfört omfattande studier på anknytningsteori. Deras forskning visar att tidig barndomsstress och bristande respons från föräldrar kan leda till utvecklingen av personlighetsstörningar som borderline och narcissism​ (Psychology Today)​.

Bobbi Smith, St. John Fisher University

I sin avhandling "The Ferber Method and Other Behavioral Sleep Training Methods: Do They Disrupt Attachment and Impact Physical and Psychological Wellbeing?" ifrågasätter Bobbi Smith de långsiktiga effekterna av gråta-ut-metoden. Hon lyfter fram hur denna metod kan störa anknytningen mellan förälder och barn, vilket kan ha negativa konsekvenser för barnets emotionella och fysiska välmående​ (Fisher Digital Publications)​.

Mer läsning

  1. Darcia Narvaez - Artiklar i Psychology Today

  2. Patrice Marie Miller och Michael Lamport Commons - Forskning från Harvard Medical School

  3. Bobbi Smith - "The Ferber Method and Other Behavioral Sleep Training Methods: Do They Disrupt Attachment and Impact Physical and Psychological Wellbeing?"

  4. Allan Schore - Forskning om tidig barndoms stress och hjärnutveckling

  5. Sears och Sears - Böcker och artiklar om anknytningsföräldraskap (AP)

Källor

Att missa målet i jakten på kristallprydda healers

24 January 2024

Efter att ha sett 'Kalla Fakta – Lockad till självmord' kan jag inte låta bli att ifrågasätta era prioriteringar inom journalistiken. Jag respekterar behovet av att granska alla aspekter av samhället, men det är svårt att förstå varför ni väljer att fokusera på självmordsrisken bland New Age-anhängare när det finns mer brännande och statistiskt sett allvarligare ämnen att ta upp. Låt mig berätta om det område där självmord sker i allra högsta grad: våldtäkt på barn. 

Hemförlossning och kampen om kontroll

16 July 2023

Skribenten har en sorts giftig mundiarré som struntar i all form av vetenskap och evidens. Och det är inte det värsta, hon gör till och med ett försök att tala för barnmorskor, stort misstag. Texten är full av "duktighets-hets". Man kan nästan tro att hon försöker vinna något sorts godhetspris. Ett pris får hon av mig åtminstone "Årets Mundiarré", grattis.

RFSUs "svar" på kritiken

29 April 2023

Efter att min text om RFSUs bok "Snippor och snoppar" har delats hundratals gånger och många andra har lyft problemet med boken så har RFSU fått mail och samtal från föräldrar som vill ha svar. "Delas denna bok ut på våra barns förskolor?" Det här är problemet med RFSUs "svar."