Jag hjälper dig med kommunikationen

Konsult

Jag har hjälpt flertalet föräldrar med kommunikationen med skolvärlden gällande SRHR och CSE (den nya sexualundervisningen i skolorna). Många föräldrar oroar sig över att sex ska undervisas i alla ämnen, i alla åldrar och detta är ett av mina viktigaste uppdrag, att göra föräldrar medvetna om detta nya tillvägagångssätt.

För att få hjälp med konsultation och kommunikation, kontakta mig via länk nedan.

Skydda barn från sexualisering i skolan och samhället

Trygga Barn

Trots ökad medvetenhet fortsätter barn att utsättas för vuxen sexualitet på ett oroväckande sätt – inte bara genom externa faror som pornografi och sociala medier, utan nu även inom utbildningssystemet, och till och med i klassrummen.

Mitt engagemang fokuserar starkt på barns skolgång och den alltmer oroande trenden av ökad sexualisering i deras miljö. Jag samarbetar med organisationen 'Vi Tillsammans' för att utveckla och sprida informationsmaterial och aktivt engagera beslutsfattare för att hantera dessa kritiska frågor.

Ditt stöd och engagemang är avgörande. Vill du göra en skillnad? Anslut dig till oss i detta viktiga arbete för att skydda och främja barns välbefinnande och säkerhet.

Rätt till ovaccinerat blod för ovaccinerade medborgare

Ovaccinerat Blod

Med växande oro över Covid-vaccinernas långsiktiga effekter, har många som är ovaccinerade uttryckt oro över blodtransfusioner. Ett av mina nyckelengagemang är att arbeta för rätten att kunna välja ovaccinerat blod för sig själv och sina barn. Detta arbete genomförs i samarbete med Safe Blood Sweden och nätverksgruppen Blodbussen, där vi bygger kontakter med villiga donatorer och utarbetar material för att informera om juridiska rättigheter relaterade till blodtransfusioner.

Vi är i behov av juridiska experter, medicinska professionella och andra med relevant kunskap inom detta område. Om du känner att du kan bidra, tveka inte att kontakta oss!

Plattform utan censur och med frihet att uttrycka sig

Fria sociala medier

Jag är stolt över att vara en del av två spännande projekt som kommer att revolutionera framtiden för digital kommunikation. Tillsammans med ett fantastiskt team arbetar vi för att skapa en ny social medieplattform, grundad på principerna om absolut frihet och öppenhet. Denna innovativa plattform är designad som en bastion för yttrandefrihet, där alla röster kan höras utan fruktan för censur eller begränsningar.

Vårt mål är att skapa en digital miljö där användarna kan uttrycka sina tankar, åsikter och idéer fritt. Vi strävar efter att bygga en plattform som inte bara tillåter, utan aktivt främjar, öppen dialog och informationsutbyte – något som i många avseenden saknas på dagens traditionella sociala medier.

Detta projekt är i en intensiv utvecklingsfas och vi är entusiastiska över möjligheten att inom kort kunna presentera denna banbrytande plattform. En plattform där samhällsfrågor, kulturella diskussioner och personligt uttryck kan flöda fritt och obegränsat.

Ut med makthavare som vi inte har valt

Ut ur WHO

Under de senaste tre åren har Sverige upplevt några av de mest flagranta exemplen på maktmissbruk i modern tid. Denna situation har påverkat oss alla, och nu är det hög tid att agera för att återställa vår nationella integritet och frihet.

Som en del av en växande internationell rörelse, samarbetar flera länder nu för att frigöra sig från Världshälsoorganisationens (WHO) påverkan. Det är dags att förena våra krafter. Din röst och ditt engagemang är avgörande i denna kamp för vår frihet och suveränitet. Engagera dig och bli en del av denna viktiga rörelse!