Öppet brev: Kalla Fakta - Lockad till självmord

Att missa målet i jakten på kristallprydda healers

Efter att ha sett 'Kalla Fakta – Lockad till självmord' kan jag inte låta bli att ifrågasätta era prioriteringar inom journalistiken. Jag respekterar behovet av att granska alla aspekter av samhället, men det är svårt att förstå varför ni väljer att fokusera på självmordsrisken bland New Age-anhängare när det finns mer brännande och statistiskt sett allvarligare ämnen att ta upp. Låt mig berätta om det område där självmord sker i allra högsta grad: våldtäkt på barn. Men kristallprydda healers är ett mycket bekvämare samtalsämne, jag vet. 

Enligt Karolinska Institutet är risken för självmord 26 gånger högre för flickor som har utsatts för sexuella övergrepp. Det här är inte bara en siffra – det är en verklighet som många barn lever med varje dag. Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport visar att nästan en tredjedel av barnen i vårt land har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa siffror talar sitt tydliga språk, och jag kan inte låta bli att undra: Varför granskar inte 'Kalla Fakta' detta?
De uppskattar att mindre än 10 procent av incidenter som involverar sexuellt våld och övergrepp mot barn faktiskt rapporteras till polisen. Bland dessa rapporterade fall resulterar endast cirka 2 procent i en fällande dom.

I ert program “Kalla Fakta - Lockad till självmord” besöker ni yogalärare, healers och medium med dolda kameror och falska berättelser för att få dem att “avslöja sig”. Med tanke på den statistik som vi ser om barn som blir våldtagna och sexuellt utsatta på alla sätt, hur kommer det sig att ni inte gör en granskning där ni med dolda kameror och falska  identiteter besöker svenska chattrum där det diskuteras incest och våldtäkter på sina barn? Varför går ni inte in med dolda kameror till dessa människors arbetsplatser för att få dem att svara på hur och varför de begår övergrepp på sina och andras barn, likt det ni gjorde på Expomässan mot en kvinna som hade uttryckt sin syn på självmord? 

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporteras endast 20 procent av sexualbrotten. Endast 10 procent av de utsatta barnen som rapporterar övergreppen. Denna låga anmälningsfrekvens innebär att det är svårt att fastställa den verkliga frekvensen av sexuella övergrepp.

Varje år anmäls omkring 18 000 sexualbrott i Sverige, varav cirka 3 000 av dessa sexualbrott är våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år. Denna siffra är likvärdig med antalet våldtäkter anmälda av vuxna. Dessa uppgifter pekar på att risken för ett barn att utsättas för våldtäkt är tre gånger högre än för en vuxen. Med tanke på BRÅs uppskattning att endast 20 procent av sexualbrotten anmäls, skulle det faktiska antalet sexualbrott kunna vara så högt som 90 000 årligen, inklusive 30 000 våldtäkter. Detta skulle innebära att det förekommer ungefär 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden varje dag i Sverige. Kanske är det så att dessa pedofiler i högsta grad lockar till självmord? Kanske något mer än kristallprydda healers?

Trots alla vidrigheter vi ser i siffrorna här ovan, så har vi inte ens kommit till de långtgående konsekvenserna av övergreppen, utöver det självklara - självmord.
Alla våldtäktsoffer begår ju inte självmord men Uppsala Universitet har presenterat en rapport om att kvinnor som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen löper högre risk att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Skadade barn blir skadade vuxna.
Enligt Childhood uppges att mellan 30 och 65 procent av förövarna själva har utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Vi har heller inte nuddat vid vad våldtäktsmännen kostar samhället i form av ekonomiska förluster för brottsoffren och deras familjer, utgifter för rättsprocesser, sjukvård, stödtjänster och mycket mer.
Man måste inte vara av den mest intelligenta sorten för att förstå att mörkertalet förmodligen är ofantligt stort med tanke på att de flesta pedofiler utsätter sina egna barn och bekanta barn för övergrepp och många familjer tystar det på grund av skam. Och för de som tar det vidare visar statistik att barn har väntat upp till 8,5 år från det att de först utsatts för ett övergrepp tills dess att rättegången har avslutats. 
För alla frågor kring statistik och siffror som nämns i min text så har jag kall fakta. Se bifogade källor.

Så, min sista fråga är: när kommer Kalla Fakta - Barnvåldtäktsmän lockar till självmord?

Källor


https://nyheter.ki.se/kraftigt-okad-risk-for-sjalvmordsforsok-hos-flickor-efter-sexuella-overgrepp

https://www.wonsa.se/om-sexuella-overgrepp/fakta-om-sexualbrott/

https://treskablinoll.nu/kunskapsbanken/statistik/

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv/?tarContentId=707056

https://childhood.se/nyheter/internetrelaterade-sexuella-overgrepp-mot-barn/

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/valdets-kostnader/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/sexuella-overgrepp-mot-barn-och-byxskyddslag_H9023634/

https://storasyster.org/sexuella-overgrepp/konsekvenser-av-sexuella-overgrepp/

https://childhood.se/fakta-om-sexuella-overgrepp-mot-barn/

https://childhood.se/wp-content/uploads/2022/10/childhood-stella-polaris-rapport-2022-internetrelaterade-sexuella-overgrepp-mot-barn-uppslag.pdf

Idag avslutar vi "gråta ut-metoden" en gång för alla

18 June 2024

Gråta-ut-metoden är precis som det låter, en metod att låta sin bebis gråta för att lära dem att somna själva. Många böcker har skrivits i ämnet och föräldrar har låtit sig luras och ännu värre, mödrar har klippt bandet till sin modersinstinkt för att "göra rätt", för att "lyssna på experterna". Vad de inte vet är att de kan ha rubbat sina barns utveckling och skapat ett liv av personlighetsstörningar.

Hemförlossning och kampen om kontroll

16 July 2023

Skribenten har en sorts giftig mundiarré som struntar i all form av vetenskap och evidens. Och det är inte det värsta, hon gör till och med ett försök att tala för barnmorskor, stort misstag. Texten är full av "duktighets-hets". Man kan nästan tro att hon försöker vinna något sorts godhetspris. Ett pris får hon av mig åtminstone "Årets Mundiarré", grattis.

RFSUs "svar" på kritiken

29 April 2023

Efter att min text om RFSUs bok "Snippor och snoppar" har delats hundratals gånger och många andra har lyft problemet med boken så har RFSU fått mail och samtal från föräldrar som vill ha svar. "Delas denna bok ut på våra barns förskolor?" Det här är problemet med RFSUs "svar."