Vilka av dessa egenskaper ser du hos dig själv eller någon annan?

5 egenskaper hos mentalt svaga människor

Vad menas egentligen med att vara mentalt svag? Mental styrka visar hur vi beter oss mot oss själva och andra.

Det här är vanligtvis inte min vanliga typ av text. Jag gillar att skriva hur man blir bättre, vad man kan hitta som förbättrar. Idag kände jag mig dock manad att lyfta fram en typ av beteende som skadar och påverkar många människor. Precis som det är viktigt att identifiera saker som är bra är det viktigt att identifiera saker som är dåligt oavsett om man finner de egenskaperna hos sig själv eller någon annan så att man kan välja en annan väg att gå. Ju fler möjligheter vi ger oss själva, desto bättre liv.

Så idag vill jag prata om mentalt svaga människor. Eller bättre förklarat: de egenskaper och de beteenden som får någon att framstå som mentalt svag.
Vad menas egentligen med att vara mentalt svag? Mental styrka visar hur vi beter oss mot oss själva och andra. Föga förvånande är det låg självkänsla som ligger bakom mental svaghet. Det kan yttra sig genom att man behandlar sig själv eller andra illa. När man inte accepterar eller tycker om sig själv är det svårt att respektera sig själv eller dem om kring sig.

Ett person med ett stort ego och en person med ett beteende som en rädd liten mus har ofta precis samma bild av sig själva, det yttrar sig bara på två olika sätt, två personer har hittat två olika sätt att kunna möta världen med sina rädslor och självkritik.
Så, hur ser det ut och vad gör man istället?

1. Rädsla att misslyckas

Den här dyker ofta upp, eller hur? Du som läser mina texter har säkert redan lagt märke till att detta ligger bakom många problem. Låt oss dyka in lite i den här misslyckande-rädslan. Var kommer den ifrån och varför paralyserar den så många av oss?
Misslyckande har inte bara en orsak och det är en anledning till att den är så abstrakt och svår att hitta roten till.

Som så många problem i livet kan även rädsla för misslyckande ha sina rötter i barndomen. Strikta, kritiska föräldrar med höga krav skapar ofta självkritiska och högpresterande barn. Att växa upp med rädslor för att misslyckas och göra sina föräldrar besvikna leder ofta till att man kritiserar sig själv och har höga krav på allt man åtar sig. Den här rädslan kan ofta bli så stor att man ger upp innan man ens har börjat. Man följer inte drömmar, håller sina mål låga, berättar inte för någon om sina mål för att om man misslyckas (vilket man tror att man kommer göra från början) behöver man inte skämmas.
Som förälder är det extremt viktigt att känna till hur man kommunicerar med sina barn och framförallt känna till hur man kommunicerar med sig själv och hur man visar sina barn att man hanterar misslyckanden och mål.

Att vara perfektionist är också ett sådant tecken. De flesta som kallar sig perfektionister bär den titeln med en sorts stolthet, som att de gör ett bättre jobb än andra men andra sidan av det myntet är rädsla att misslyckas.
Är det något jag själv lärt mig genom åren är "Done is better than perfect".
Jag har själv jobbat mig igenom paralyserande rädsla att misslyckas till att ge mig på saker jag 100% vet om att jag kommer misslyckas med för att träna mig ur det mentala handikappet. På andra sidan finns frihet och skaparglädje!

Problemet med rädslan att misslyckas är inte bara att projektet misslyckas, det är att vi kopplar det med vår personlighet, vi använder det som en direkt personlig kritik, som att vi inte är bra nog eller värdiga.

2. Man vill dölja sina svagheter

Självklart har alla människor svagheter. De största osäkerheterna döljs bakom de tuffaste fasaderna. Det är ett sätt att skydda sig och slippa vara sårbar.
Mentalt starka människor är inte rädda att vara sårbara, de gör sig väldigt bekanta med sina osäkerheter och jobbar på dem istället för att dölja dem eller springa ifrån dem. Mentalt starka människor vet att de kommer att jobba på att förbättra de delar av sig själv som behövs och behöver inte vara rädda för att någon ska se eller utnyttja deras osäkerheter.

3. Självvärdet hänger på hur andra ser på en

Vad ska andra tycka? Vad ska andra tänka? Hur skulle det bli om de såg dig såhär? Tänk om de såg att du misslyckades? Tänk om de såg dig i detta operfekta tillstånd?
Ligger ditt självvärde i andras händer? Är du rädd för vad andra ska tycka? Är det viktigt att saker "ser bra ut" inför andra? Då behöver du stärka dig själv. Ditt självvärde ska enbart hänga på dig och ingen och inget annat. Ditt värde är konstant och helt okopplat till dina prestationer.

Mentalt starka människor bekymrar sig inte om vad andra tycker. De tar gärna stöd av nära och kära de har tilltro till och har inget emot att be om hjälp och lär sig där de märker att de behöver utan att döma sig själva eller låter andra döma dem. De drivs istället av att lära sig och växa sig starkare mentalt. De tar gärna feedback men i slutändan förlitar sig på sin egen kunskap och intuition.

4. Trycka undan sina känslor

Ilska är den vanligaste känslan hos en mentalt svag person. Bakom ilska döljer sig alltid rädslor men den mentalt svaga personen känner sig mest bekväm med att uttrycka ilska, för det håller människor på avstånd och kan skrämma andra så att de inte kommer närmare det verkliga problemet - deras rädslor.
Mentalt starka människor kan istället erkänna när de är rädda, har fel eller låta känslorna visas. De är medvetna om sina känslor och hur de själva kan påverka sina känslor med sitt beteende och tankar istället för att ignorera, trycka undan eller låta det rinna ut över andra människor.

5. Försök att kontrollera andra

Ett av de starkaste tecknen på att någon är mentalt svag är kontrollbehovet över andra människor. De är i så stort behov av känslan av makt då de känner sig mindervärdiga och behöver visa sig större än de är. De vill ses som någon som verkar ha kontroll över situationer och människor och detta leder ofta till att de söker sig till sådana yrken där de kan styra andra, ofta mikrostyra och ha orimliga krav. Detta är inget som stängs av på jobbet utan detta påverkar även personliga relationer och familjen.

Mentalt starka människor är däremot inte intresserade i att kontrollera andra, de vill kontrollera sig själva, de lägger stort engagemang på att lära sig sina känslor, tankar och vanemönster för att ständigt förbättra sig själva oavsett situation.

Slutligen

Att ha mentala hinder i form av otränad hjärna är ingen diagnos. Det är egenskaper och som alla egenskaper kan de stärkas, modifieras och förändras. Det är det mental träning handlar om. I slutändan handlar det om en enda sak:

Vem vill du vara? Hur vill du bli behandlad?

Att missa målet i jakten på kristallprydda healers

24 January 2024

Efter att ha sett 'Kalla Fakta – Lockad till självmord' kan jag inte låta bli att ifrågasätta era prioriteringar inom journalistiken. Jag respekterar behovet av att granska alla aspekter av samhället, men det är svårt att förstå varför ni väljer att fokusera på självmordsrisken bland New Age-anhängare när det finns mer brännande och statistiskt sett allvarligare ämnen att ta upp. Låt mig berätta om det område där självmord sker i allra högsta grad: våldtäkt på barn. 

Hemförlossning och kampen om kontroll

16 July 2023

Skribenten har en sorts giftig mundiarré som struntar i all form av vetenskap och evidens. Och det är inte det värsta, hon gör till och med ett försök att tala för barnmorskor, stort misstag. Texten är full av "duktighets-hets". Man kan nästan tro att hon försöker vinna något sorts godhetspris. Ett pris får hon av mig åtminstone "Årets Mundiarré", grattis.

RFSUs "svar" på kritiken

29 April 2023

Efter att min text om RFSUs bok "Snippor och snoppar" har delats hundratals gånger och många andra har lyft problemet med boken så har RFSU fått mail och samtal från föräldrar som vill ha svar. "Delas denna bok ut på våra barns förskolor?" Det här är problemet med RFSUs "svar."