Ta beslut aktivt och medvetet

Var tog tiden vägen?

Tid kan stressa, tid kan ge en känsla av kontroll.  Hur vi än väljer att se på tiden har vi alla lika många timmar på en dag. Vi väljer alla vad vi fyller tiden med och hur mycket av den som ska gå till vad.

Det här med tid är något som skapar mycket känslor beroende på hur vi väljer att se på den. Tid kan stressa, tid kan ge en känsla av kontroll.  Hur vi än väljer att se på tiden har vi alla lika många timmar på en dag. Vi väljer alla vad vi fyller tiden med och hur mycket av den som ska gå till vad. Såhär i slutet på varje år är det oundvikligt att göra en snabb tillbakablick på året som gått. Jag gör en stor sak av att utvärdera mina år för att se vart min tid och fokus har varit.

Om jag inte är nöjd när jag ser tillbaka på mitt år behöver jag alltså justera så att jag inte gör samma misstag året som kommer. Annars lever jag i en sorts cykel som upprepar sig och kastar bort värdefull tid för att sedan återigen sitta här nästa år och vara missnöjd med tiden som gått mig förbi. Det är alltid lätt att i efterhand se tillbaka och veta om vad man borde ha gjort men desto svårare att ta kontroll över tiden man har när man sitter här och nu och minut för minut ta beslut om hur mycket tid som ska gå till vad. Jag ser på mina dagar som om de vore år i miniatyr.

Varje dag står jag inför beslut om vart tiden ska gå. För det jag tänker idag kommer jag till stor del tänka imorgon, det jag gör idag kommer jag till stor del göra imorgon, det jag känner idag kommer jag tillåta imorgon och ju mer jag gör vissa saker desto hårdare präntas dessa saker in i mig och jag skapar vanor och mönster. I värsta fall skapar jag dem omedvetet, i bästa fall gör jag det medvetet och har tagit ett aktivt beslut om att göra på det viset.

Vi tar beslut varje dag, varje minut medvetet eller omedvetet. Om vi nu ska ta alla dessa beslut gång på gång kan vi lika gärna göra det medvetet. Att välja att inte ta ett beslut är också ett beslut. Ju oftare du tar aktiva beslut och tar ansvar för dem, desto bättre vanor skapar du, desto mer nytta gör du av din tid och desto bättre självkänsla och självförtroende skapar du. Mycket stress skapas när man känner att man saknar kontroll över delar av sitt liv, framförallt tiden. Känslan av att tiden rinner iväg och man inte kommer framåt. Vi överskattar ofta vad vi hinner med på ett år men samtidigt underskattar vad vi kan göra på 10 år. Varje dag kräver många beslut av oss. Ta besluten medvetet och aktivt, välj att ta kontroll över din tid och dina beslut. Det är vägen till många bra vanor och ett lyckligare du.

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.