Skydda barn från sexualisering i skolan och samhället

Trygga Barn

Trots att vi vet bättre, utsätts barn alltmer för vuxen sexualitet, inte bara av förövare, via pornografi och sociala medier, utan nu också i klassrummen.

En av mina absolut viktigaste engagemang är i barns skolgång och den ökade sexualiseringen kring barn. Ett av mina arbeten sker tillsammans med "Vi Tillsammans" där vi skapar informationsmaterial och kontaktar beslutsfattare kring dessa frågor.

Vill du hjälpa till? Vi behöver dig!

Rätt till ovaccinerat blod för ovaccinerade medborgare

Ovaccinerat Blod

Med den information som kommer om injektionerna är fler och fler människor som är ovaccinerade mot Covid bekymrade över blodtransfusioner. Ett av mina engagemang är att jobba för rätten att få ovaccinerat blod för sig själv och sina barn. Detta gör vi via Safe Blood Sweden och nätverksgruppen Blodbussen för att skapa kontakter med människor som ställer upp som donatorer. Vi jobbar för att jobba fram material och informera om juridiska rättigheter kring blodtransfusioner.

Är du jurist, läkare eller liknande som har kunskap inom området? Välkommen att kontakta oss!

Plattform utan censur och med frihet att uttrycka sig

Fria sociala medier

Jag är engagerad i två pågående projekt som är väldigt viktiga för framtidens digitala kommunikation Med ett magiskt gäng människor tittar vi på byggandet och investeringen av en ny sociala medier plattform som står för absolut frihet och öppenhet. Denna plattform kommer att vara designad för att vara en grund för yttrandefrihet, där alla röster kan höras utan rädsla för censur eller begränsningar.

Vårt mål är att skapa en miljö där användare fritt kan dela sina tankar, åsikter och idéer. Vi strävar efter att skapa en plattform som inte bara möjliggör, utan även uppmuntrar, öppen dialog och utbyte av information på ett sätt som idag är begränsat på traditionella sociala medier.

Genom detta projekt hoppas vi kunna erbjuda en ny arena för fri kommunikation. En plattform där samhälleliga, kulturella och personliga ämnen kan diskuteras fritt.

I detta skede är projektet i en aktiv utvecklingsfas, och vi ser fram emot att snart kunna dela mer information om denna spännande nya plattform

Ut med makthavare som vi inte har valt

Ut ur WHO

Under de senaste tre åren har vårt vackra land utsatts för några av de mest grova maktmissbruk som någonsin har förövats mot det svenska folket, och nu är det dags att sätta stopp för detta maktmissbruk.
Flera länder samarbetar nu för att ta sig ur WHO och dess grepp.
Engagera dig du också!