Skydda barn från sexualisering i skolan och samhället

Trygga Barn

Trots att vi vet bättre, utsätts barn alltmer för vuxen sexualitet, inte bara av förövare, via pornografi och sociala medier, utan nu också i klassrummen.

En av mina absolut viktigaste engagemang är i barns skolgång och den ökade sexualiseringen kring barn. Ett av mina arbeten sker tillsammans med "Vi Tillsammans" där vi skapar informationsmaterial och kontaktar beslutsfattare kring dessa frågor.

Vill du hjälpa till? Vi behöver dig!

Rätt till ovaccinerat blod för ovaccinerade medborgare

Ovaccinerat Blod

Med den informationen som kommer om injektionerna är fler och fler människor som är ovaccinerade mot Covid bekymrade över blodtransfusioner. Ett av mina engagemang är att jobba för rätten att få ovaccinerat blod för sig själv och sina barn. Detta gör vi via Safe Blood Sweden och nätverksgruppen Blodbussen för att skapa kontakter med människor som ställer upp som donatorer. Vi jobbar för att jobba fram material och informera om juridiska rättigheter kring blodtransfusioner.

Är du jurist, läkare eller liknande som har kunskap inom området? Välkommen att kontakta oss!