Improve your career with a powerful strategy

Business & Career

Online Training Program

Coming soon

Personal coaching

Identify your roadblocks and set a new strategy

Seminar

Need to inspire and motivate your team? Tell me about your team and book a seminar

Det tog knappt dessa 5 tillfällen förrän jag helt hade ändrat inställning till mig själv. Jag fick lära mig att sänka kraven, att se mig själv för den jag är och vill vara, istället för en skev version av något jag trodde var jag. Att känna stolthet, kärlek och tilltro till sig själv är den bästa känslan som finns, och den har jag Aida att tacka för!
Caroline Oskarsson
VXO Beauty
If you want someone to tell you what you want to hear - Aida isn't it. But if you want someone to challenge you and tell you the things you NEED to hear in order to become the best version of yourself, then look no further.  Working with Aida made me realise that we are capable of being awesome, as long as you are ready to do the work. I highly recommend her as a coach and mind ninja!
Rickard Lundby
IST
Redan under första sessionen med Aida fick jag förslag till hur jag med små förändringar i hur jag tänker, kan hjälpa mig att tydligare se vad som krävs för att på ett effektivt sätt nå mina mål. Efter att jag under en tid tillämpat detta kan jag tydligt se att jag gjort snabbare framsteg i så väl professionella som privata projekt.
Simon Thulin
Zenta
See which strategy is best for your challenges

Contact me

Do you love what you do? Do you feel a sense of achievement? How do you feel every Sunday getting ready for a new work week? Do you love getting to work? Do you learn, progress and get a kick out of what you're producing each day?

We spend so much time at work and we shouldn't work at jobs we don't like for necessities in life. We should work to learn and grow. 

Do you own your own business? Did you create more freedom or are your days still 9-5 and more, full of meetings and you lost the passion that got you started?