Vilka är byggstenarna till mod?

Motsatsen till mod är inte feghet

Man följer många normer omedvetet och ibland kan vi känna att det känns fel, att vi hade velat välja annorlunda men gör det inte ändå. De som gör på ett annat sätt ändå, kallar vi modiga.
Att vara modig brukar kännetecknas av följande egenskaper...

Felaktigt tror man att motsatsen till mod är feghet. Det är det inte, motsatsen till mod är konformitet. Konformitet är anpassning. Att anpassa sig för att passa in. Att leva och anpassa sig efter normer i ett samhälle eller grupp för att passa i den gruppen är konformitet och det sker oftast omedvetet. Vet du varför du har alla åsikter du har? Är de dina egna och har du aktivt valt dem? Man följer många normer omedvetet och ibland kan vi känna att det känns fel, att vi hade velat välja annorlunda men gör det inte ändå. De som gör på ett annat sätt ändå, kallar vi modiga. Att göra annorlunda är kopplat till många rädslor men framförallt rädslan att bli bortstött.

Det är en överlevnadsinstinkt vi har för att vi behövde hålla ihop med våra grupper, våra byar förr och tillhöra en grupp för att få beskydd och överleva. Vi har sedan länge lämnat den typen av livsstil men rädslan att bli utesluten lever kvar. ”Du skall inte tro att du är något. Du skall inte tro att du är lika bra som vi. Du skall inte tro att du är klokare än vi. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du skall inte tro att du vet mer än vi. Du skall inte tro att du är förmer/duger bättre än vi. Du skall inte tro att du duger till någonting. Du skall inte skratta åt oss. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig. Du skall inte tro att du kan lära oss något.” -Aksel Sandemose (norsk författare ) Konformitet eller likformighet yttrar sig på många sätt, till exempel hur vi klär oss.

Många som valt att se annorlunda ut än normen har upplevt reaktioner och konsekvenser, till exempel ogillande blickar, kommentarer och kanske till och med blivit nekad arbete. Hur konformitet och rädslan att inte bli omtyckt påverkar oss har visats av undersökningar där man frågat människor om deras största rädslor. Den största rädslan man förväntade sig att se högst upp på listan var döden. Döden var nummer två. Direkt efter rädslan att tala inför grupp.
Så vad säger det oss om de vi kallar "modiga människor"?

Att vara modig brukar kännetecknas av följande egenskaper: - Övertygelserna är starkare än rädslorna. Modiga människor agerar baserat på sin egen tro och inte samhällets eller någon kollektiv idé.
- Egen intuition är starkare än majoritetens åsikter eller normer
- Självkänslan är större än trygghetsbehovet
- Drivet är starkare än rädslorna
- De har större mål och drömmar
- Inte rädda att misslyckas för att de vet att de slutligen kommer lyckas
- De kan säga "Nej" när det inte känns rätt
- De kan stå för sin sak även om den är opopulär
- Är inte rädda för att visa sårbarhet
- De kan förlåta
- Står kvar och hanterar situationer även när det blir svårt
- De tar ledarrollen utan någons tillstånd
- Ifrågasätter auktoriteter
- Kan be om ursäkt när de vet att de gjort fel eller för att vårda en relation
- De kan ta smällar och hanterar det
- Klagar inte och kollar inte på problemen, de letar lösningar direkt
- Tar inte offerrollen utan ledarrollen

Det här var bara några av de många egenskaper som kännetecknar en modig person. Så om du vill vara mer modig i ditt liv vet du nu vilka egenskaper du ska stärka. Om det skrämmer skiten ur dig, då är det dit du ska gå. Det är det som kommer utveckla dig och lära dig något nytt Vilka människor anser du vara modiga? Varför? Vad har de gjort som visat mod och varför tror du att de blivit modiga? När du svarar på dessa frågor och kollar på en person som har de egenskaper du vill efterlikna, kolla hur de gjort, vad de lärt sig och vilken väg de tagit. Sedan efterlikna det beteendet. Ingen föds modig, stark eller bra på något utan man lär sig det man har fokus på.

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.