Har du de styrande resurserna på autopilot?

3 resurser som styr ditt liv

Dessa är de tre största resurserna som kontrollerar hur våra liv ser ut beroende på hur vi utnyttjar dem. Tar vi kontroll över dessa kan vi åstadkomma vad som helst.

Kan det möjligtvis finnas 3 små saker som styr våra liv? Hell yes.
Vi ska bekanta oss lite närmare med 3 resurser som styr våra liv:
Tid, pengar och energi.

Om du har obegränsat av dessa tre resurser har du inga problem i världen, gratulerar! Det ser dock inte riktigt ut så för de flesta. Dessa är de tre största resurserna som kontrollerar hur våra liv ser ut beroende på hur vi utnyttjar dem. Tar vi kontroll över dessa kan vi åstadkomma vad som helst. Här ligger våra superkrafter och för att väcka dem behöver vi bli medvetna om balansen mellan dem.

Det går upp och ner hela tiden mellan tid, pengar och energi. Ingen av dem är alltid statisk och de påverkar varandra. De kan ändras från dag till dag, till och med flera gånger under dagen. Ordet "budget" är något vi vill använda här. Det är alltså inte bara på pengar-resursen utan alla tre. Hur vi budgeterar alla dessa är supermegaukuleleviktigt för hur våra liv kommer att se ut, hur vi når mål, framgång, lycka, hälsa, ja, you name it.

Tid

Vad menas med att tid är en resurs? Du byter ut din tid mot andra saker, såsom pengar när du jobbar. Någon betalar för din tid, eller din kunskap, beroende på vilken form av arbete du har. Det är inte alla arbetsformer där man byter tid mot pengar.
Du kan också byta din tid mot någon annans tid eller tid mot energi. Alla dessa tre är olika resurser som vi byter ut olika saker mot. Vi tänker vanligtvis inte på det på det sättet men jag vill ge dig en idé nu där du får möjlighet att se det på ett annat sätt. Vi kan inte skapa mer tid, vi kan bara bestämma vad vi fyller vår tid med och fördela det, precis som en budget. När vi har gjort av med denna dagen är den förbrukad för alltid och den tiden kommer aldrig komma tillbaka.

Energi

Energi är troligen den mest förbryllande i den här listan men den är minst lika viktig. Varje gång du ägnar dig åt någonting gör du av med eller genererar energi. Under dagen har vi också en viss mängd energi. Efter att vi gjort av med den är det slut, hjärnan funkar inte så bra mer och det är dags att sova. Umgås du med fel människor känner du dig dränerad efteråt och har gjort av med energi. Ägnar du dig åt fel jobb, aktiviteter eller annat gör du också av med energi. Ägnar du dig åt rätt saker (rätt för dig givetvis) får du mer energi eller i alla fall inte gör av med så mycket. Du känner dig inspirerad och glad efter att ha ägnat dig åt saker som är rätt för dig. Då kanske du förstår hur viktigt det är att ägna dig åt rätt arbete, människor och aktiviteter. Energi vi ger ska vi också få tillbaka. Om du jobbar superhårt och får för lite lön är det energi som utbytes fast ojämnt, vilket gör dig utbränd. Energi behöver flyta jämnt från och till dig för att du ska vara i balans.

Pengar

Se pengar som energi så kommer det vara lättare att jämföra dessa tre. Pengar är konkret och ganska mycket lättare att förstå som en resurs men för att veta hur mycket pengar din tid och energi är värd kan du se pengar som energi också. Om du ska bestämma dig om ett nytt jobb är värt det, se transaktionen mellan din tid och lönen som energi. Pengar in och pengar ut. Du ger lika mycket energi som du får tillbaka, i form av pengar.

En budget berättar för oss hur vi ligger till och om vi gör av med pengar och genererar pengar på ett balanserat sätt. Till skillnad från tid kan vi dock skapa mer pengar. Pengar är däremot inte slutmålet, vilket många felaktigt tror. Pengar är ett verktyg, oftast vill vi ha någonting helt annat men vi tror att pengar är vägen dit. Det spelar ingen roll om vi har hur mycket pengar som helst om vi inte har tiden eller energin att använda dem till det vi vill. Pengar betyder ingenting om jag är väldigt sjuk och är sängliggande. Då är det bara siffror på en skärm. Det är någonting vi vill ha i utbyte mot dessa pengar. Kanske är det frihet, resor, materiella ting, kärlek osv. Vad är det du vill ha som du tror att pengar kan ge dig?

Att hantera resurserna

Så vad gör vi med den här informationen? Vi lär oss hantera våra resurser på ett bättre sätt. Vi lär oss jämföra vad vi ger mot vad vi får och hur vi fördelar våra viktigaste resurser från dag till dag. Vi skapar medvetenhet. Ofta går tiden utan att vi tänker på det, timmar försvinner framför Netflix, Facebook eller annat, timmar som aldrig kommer tillbaka. Energi försvinner på människor och aktiviteter vi egentligen inte vill ägna oss åt utan gör det för att det "bara blivit så". Pengar försvinner på konsumtion som snart hamnar på soptippen och vad som händer när vi slösar på någon av dessa tre resurser är att det ger oss ångest, stress och i värsta fall utbrändhet.

Medvetetenhet är skillnaden på att investera resurserna och att slösa dem.

Hur vi fördelar tid, energi och pengar kommer alltid påverka hur vi mår i livet. Man kan medvetet välja att sitta framför Netflix, då är man också medveten om tiden som går och ifall man vilar och samlar energi eller om man egentligen borde göra någonting annat och bara blir stressad av tiden som försvinner.
Ingenting i sig är dåligt att ägna sig åt så länge det är medvetet, inte skadar dig själv eller någon annan och du aktivt valt det.

3 frågor

Det finns 3 snabba frågor för att utvärdera ifall det du gör just nu är någonting som är värt din tid, pengar eller energi.

  1. Är det värt investeringen av resus?
  2. Finns det något bättre jag kan göra?
  3. Producerar jag eller konsumerar jag?

Istället för att agera på automatik kan du med dessa enkla frågor ifrågasätta ifall det du sysslar med just nu ger dig någonting, om det bidrar till balans och bli medveten om hur du spenderar dina viktigaste resurser.

Show me where you spend your time, money and energy and I'll tell you what you worship

John Wimber

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.