Det finns inget mer att vänta på, du har väntat hela året.

100 dagar kvar till 2017

Det är idag 100 dagar kvar till det slår över till 2017. Det betyder att det är årets sista kapitel och dags att sätta på pränt vad vi vill åstadkomma detta sista kapitel på året.

Det är idag 100 dagar kvar till det slår över till 2017. Det betyder att det är årets sista kapitel och dags att sätta på pränt vad vi vill åstadkomma detta sista kapitel på året. Det är också ett perfekt tillfälle att göra en check på de mål du haft detta år, vilka som lyckats och vilka som behöver omvärderas, firas eller raderas. Sedan har vi en sista chans att lämna 2016 med stolthet. Om du inte är van vid att sätta upp mål kan det vara en perfekt idé att börja nu. Använd dessa 100 dagar till att sätta upp ett mål du vill ha nått innan året är slut. Att sätta mål kan verka krångligt men det är inte så krångligt som man tror. Det viktiga är att målet är något som är realistiskt för dig, att det är mätbart och att du har detaljerna klara för dig. Så nu går vi igenom det här steg för steg. Ta fram papper och penna - precis nu. Vänta inte, gör det nu. Om du är en sådan som tänker att du ska "göra det senare" när stunden känns rätt och du har mer tid så är du troligen också en sådan som missar möjligheter. Det finns inget mer att vänta på, du har väntat hela året. Då kör vi. Svara på nedan:

  1. Välj ett mål. Bara ett. Vad vill du ha åstadkommit innan året är slut? Vad vill du fira på nyårsafton att du har klarat av?
  2. Hur kommer det här påverka ditt liv om du nått dit. Både positiva och negativa effekter av ditt mål. Ibland kan vi tro att det bara är fördelar med att nå mål men det är det inte alltid och genom att vara omedveten om effekterna kan vi också missa målet utan att riktigt veta varför.
  3. Hur kommer det kännas när du nått ditt mål? Skriv ner känslorna du kommer uppleva. Blunda och ta en minut att se framför dig att du nått målet. Hur känns det? Vad ser du? Vad hör du?
  4. Vad är det första steget du kan ta?
  5. Ta första steget NU.
  6. Hur ser nästa steg ut? Och nästa?
  7. Vad kommer detta ge dig? Tänk dig att du har nått ditt mål. Vad har det gett dig? Hur har det förbättrat din tillvaro? Självkänsla? Liv i övrigt?
  8. Dela upp i delmål. Skriv ner delmål för varje vecka fram till slutmålet.
  9. Kolla över hela planen och alla steg, justera, renskriv och häng upp där du ser det varje dag. Skriv ner din deadline i kalendern.
  10. Varje morgon och varje kväll läser du denna plan och visualiserar att du nått målet och hur nöjd du är. Känn känslan av victory.

100 dagar countdown. Nu kör vi!   

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.