Att värdera sig själv och andra

Sökes: duktig och billig!

Duktig och billig. Vad är det för fel på den kombinationen? Vi ska prata om självvärde, hos både säljare och köpare.

 

Har du sett den här annonsen på Facebook? Någon söker en "duktig och billig" frisör, massör, terapeut, fotograf, hantverkare. Duktig och billig. Vad är det för fel på den kombinationen? Vi ska prata om självvärde, hos både säljare och köpare.

Att värdera sig själv och andra

Vad är självvärde? Det är inte så stor skillnad på självkänsla och självvärde. Självvärde kan vara lite mer prestationsbaserat, varför jag valde det ordet för denna text. Här handlar det om att jag vet att jag utför mitt arbete bra och förväntar mig ersättning för det som motsvarar min prestation.

Nästan alla som har ett jobb, har yrkesstolthet och vet att de gör sitt jobb bra förväntar sig att få bra betalt och löneförhöjning varje år. När man värderar sig själv och sin tid. Småföretagare har svårare att göra detta och utsätts för mycket mer press från omgivning och kunder. Vad är problemet med att söka någon "billig och duktig"?
Billig och duktig går inte riktigt ihop. Om man är duktig är man ofta inte "billig" och är man "billig" är man ofta inte bland de bättre, erfarenhetsmässigt, kvalitetsmässigt eller annat. Självklart finns det undantag i allting.Om du är företagare kan lågt självvärde och självkänsla fullkomligt ruinera dig som företagare och ditt företag.
Om du är konsument är självvärde lika viktigt, såsom du värderar dig själv värderar du andra.

Ditt självvärde påverkar hur du tänker, handlar och hur du ser på andra människor. Och hur du ser på andra människor påverkar hur du behandlar dem, vilken attityd du har mot andra individer. Värderar du dig själv och vet att du gör ett bra jobb kommer du värdera andra och utgå från att de gör ett bra jobb. Därför är problematiken att efterfråga "billigt och duktig" tydligt.

Värderar du dig själv tillräckligt för att välja bra eller tar du hellre billigt? Värderar du dig själv tillräckligt för att vara duktig eller räcker billig?

Självvärde-skalan

Vad sägs om att få en överblick på hur du värderar dig själv? Den här skalan utvecklades av forskarna Crocker, Luhtanen, Cooper, and Bouvrette år 2003 där man skapar en skala för hur man värderar sig själv i 7 olika områden.

Skalan i sitt original finns här.

Du skriver ner poäng 1-10 där 1 är lägst och 10 högst på hur du värderar dig själv i följande områden. Länken ovan går till skalan där du kan göra det enklare i en karta, den är på engelska.

  1. Andras godkännande (dvs. jag bryr mig inte om andra människor har en negativ åsikt om mig)
  2. Utseende (dvs mitt självkänsla påverkas av hur attraktiv jag tror att mitt ansikte, drag eller kropp är)
  3. Överträffa andra i jämförelse eller tävling (dvs. mitt eget värde påverkas av hur bra jag klarar mig när jag tävlar med andra)
  4. Kompetens (dvs jag känner mig sämre om min kompetens saknas eller är lägre än jag velat)
  5. Familjens kärlek och stöd (dvs. mitt självvärde påverkas inte av kvaliteten på mina relationer med mina familjemedlemmar)
  6. Att vara en moralisk person (dvs. min självkänsla beror på om jag följer mina moraliska/etiska principer eller inte)
  7. Spirituell/religöst (dvs. min självkänsla skulle drabbas om jag inte kände spirituellt stöd

Det börjar alltid med medvetenhet <3
Läs mer om självkänsla här:
Personlig utveckling genom ansvar
Rädslan för misslyckande
5 tecken på mental svaghet

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.