Fram tills du visat vem du är och vad du går för betyder dina ord ingenting

Gör mer än du får betalt för. Eller?

Många människor idag vill ha belöningen först eller ett löfte om en belöning innan de gör själva arbetet och lägger investeringen. Hur gör man?

Napoleon Hill sa "The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does"

Zig Ziglar sa "When you do more than you're paid for eventually you'll be paid for more than you do"

Jim Rohn sa "Always do more than you're paid for, to make an investment in your future"

Les Brown sa "Provide more service than what you get paid for"

Dessa herrar har en sak gemensamt: de är förebilder för många företagare och framgångsrika personer. De har byggt sig själva, sina namn från ingenting till framgångsrika företag. Många människor idag vill ha belöningen först eller ett löfte om en belöning innan de gör själva arbetet och lägger investeringen. Problemet är just det, väntar man sig garantier och utlovade belöningar innan man lägger in arbetet kommer man missa många möjligheter i livet. Det är helt enkelt inte så det fungerar. Handling visar vem du är. Fram tills du visat vem du är och vad du går för betyder dina ord ingenting. Så den simpla läxan är: sluta ordbajsa, get to work.

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.