Vilka insikter får du av dessa 3 kraftfulla frågor?

3 kraftfulla frågor för ett medvetet beslut

Listor med för- och nackdelar är bra men de bygger ofta på logiska tankar och missar gärna nyanser, känsla, intuition och nya insikter. Testa dessa kraftfulla frågor!

Beslutsfattande, denna ofta svåra process av att välja en väg att gå vidare i en fråga eller tanke som alltid har olika konsekvenser kopplade till de olika alternativen. Visst har vi alla suttit där och komponerat listor med för- och nackdelar inför ett tufft beslut och ofta funnit att det inte hjälper.

Om du brukar läsa mina texter så vet du att jag har en förkärlek för formler av olika slag. Jag är speciellt en sucker för frågor. Frågor är så fantastiskt kraftfulla att vi kan förvåna oss själva dagligen och låsa upp så mycket potential om vi bara ställer mer frågor.
Frågor är dynamiska medan svar är statiska.
Frågor öppnar möjligheter medan svar stänger dem.
Frågor ger nya tankesätt medan svar låser tanken.

Jag behöver inte bli mer poetisk än så, eller hur?

De 3 kraftfulla frågorna

  1. Vad skulle hända om jag gjorde det?
  2. Vad skulle hända om jag inte gjorde det?
  3. Vad skulle inte hända om jag inte gjorde det?

Jag gjorde detta nyligen inför ett businessbeslut och fick flera insikter jag inte annars hade fått. Det gjorde att de alternativen jag trodde att jag hade faktiskt var fler och en av de ursprungliga var inte ens ett alternativ längre.

Här är mitt kladd som min iPad fick stå ut med under min brain dump. I någon av mina kommande texter ska jag ge mina bästa tips för brain dumps!

Hur slutade det hela? Jag valde att göra det trots att jag visste att jag inte skulle nå 100% dit jag ville på grund av flera omständigheter som låg utanför mig själv och trots vetskapen att det hela kunde sluta i ett enormt slöseri på tid och pengar. Insikterna som kom till mig medan jag gjorde detta var att jag skulle missa ett äventyr och ny kunskap och att jag skulle vara begränsad i mina möjligheter att jobba. Det trodde jag inte ens var med på kartan först men kraftfulla frågor tar fram saker från oss som vi inte är medvetna om, som ligger och bubblar under ytan men inte hör i allt vardagligt oljud.

Det hela utvecklade både mig och företaget enormt och jag fick en kick av att ta en stor risk. Jag är en ovärderlig erfarenhet rikare och det skulle fortfarande vara värt allt om det gick åt helvete. Listor med för- och nackdelar är bra men de bygger ofta på logiska tankar och missar gärna nyanser, känsla, intuition och nya insikter.

Vilka insikter får du av dessa 3 kraftfulla frågor?

Abort"rätten"s komplexitet

25 June 2022

Det här kommer bli en personlig historia för att förklara vad jag menar och baserar mina åsikter på, för att jag tror att i de flesta fall är det största problemet kunskapsbrist. Jag tror också att många människor saknar en nivå av mognad för den här typen av konversation och ställningstagande. Vårt största problem är överskott av åsikter och underskott av kunskap.

Fysisk affirmation när den är som bäst

22 February 2022

Om du inte läser "High Five" förstår du ändå direkt bokens kärna. Man ger sig själv en high five varje morgon i spegeln. Slut på bok. Men ändå inte riktig. Den har en viktig insikt att ge.

Tomorrow we bring the light

21 January 2022

Stop taking scraps from their table and stop being grateful for scraps they throw your way. Their worst nightmares are about to be materialized, which is people waking up, knowing their worth.